STYRKET UDSKOLING

Vi styrker udskolingen i folkeskolen - Kbh!

I perioden 2018-2021 har Københavns Kommune afsat 220 mio. kr. til at gøre folkeskolen mere attraktiv for de ældste elever. Alle byens skoler har fået flere penge pr. elev i 7. til 9. klasse, som de fx kan bruge på mere pædagogisk personale. Skolerne har derudover kunnet søge om penge til særlige aktiviteter omkring deres ældste klasser.

Skolerne har enkeltvis eller på tværs især søgt om midler til:

• Intensive læringsforløb for de fagligt svageste elever
• Målrettede undervisningsforløb for de mest ambitiøse og fagligt stærke elever
• Udvidet brobygning til ungdomsuddannelser og arbejdsmarked
• Mere inddragelse af elever og forældre
• Flere praktiske og musiske valgfag og linjer
 
Læs mere om hvordan vi i København styrker udskolingen på http://vivokser.kk.dk/
 

Kort om kampagnen

Hvorfor og hvem
Over en fireårig periode har de københavnske politikere bevilget 220 mio. kr. til at styrke udskolingen.
De ambitioner som ligger i den prioritering, skal forældre i byen kende til.
Kampagnen skal også give input til positive samtaler om folkeskolen.
Kampagnen er udviklet i samspil med elever, forældre, lærere, pædagoger og ledere i den københavnske folkeskole

Kampagnens titel:
Vi vokser i folkeskolen – Kbh!
Fordi hver enkelt elev vokser, men vi bliver også flere samlet set. Og eleverne bliver dygtigere, får større udsyn og dybere indsigt. De bliver til dannede og demokratiske medborgere. 
Vores elever vokser med andre ord på rigtig mange

https://www.kk.dk/styrket-udskoling