Helhedsrenovering Kildevældskolen

Nyhedsbrev 01 - januar 2017 
Renovering af Kildevældsskolen

Københavns Kommune har gennem de seneste år afsat midler til helhedsrenovering af de københavnske

skoler. Med Københavns Kommunes Budget 2015 fik Kildevældsskolen midler til en større renovering af skolens bygninger.  

Renoveringen er planlagt under tæt samarbejde mellem Kildevældsskolen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Ejendomme (der ejer bygningerne) og Byggeri København, der er ansvarlig for udførelsen af selve renoveringen. 

Læs mere klik på linket 

http://kildevaeld.skoleporten.dk/sp/p525939/file/Fullscreen/f3d5e4d0-1b8d-46e9-9ad7-ab17a8e91b58

Folkeskoleelever bliver inddraget i skoleombygning

Folkeskoleelever bliver inddraget i skoleombygning

To københavnske folkeskoler deltager i et nyt projekt kaldet Byggeri som Læringsforløb, der blandt andet har til formål at introducere eleverne til, hvad de kan bruge deres undervisning til i praksis. Projektet ønsker kommunen at udbrede

Eleverne på to københavnske skoler får et særligt indblik i ombygningen af deres skole. 

Ombygningen af henholdsvis Kildevældsskolen på Østerbro og Peder Lykke Skolen på Amager bliver nemlig inddraget i undervisningen som en del af Åben Skole-projektet, hvor Københavns Kommune forsøger at skabe mere samarbejde med erhvervslivet. 

Læs mere klik på linket

https://www.kildevaeld.kk.dk/Faelles/Beskeder/JU-20170222-48128/Byggeri%20som%20l%C3%A6ringsforl%C3%B8b%20Licitationen.pdf

Elever giver en hånd med i indretningen

Kildevældsskolen i København står overfor en stor renovering. Som led i den proces deltager elever fra skolen i ”Byggeri som Læringsforløb”, som har til formål at give indblik i de forskellige byggefaser og skabe interesse for erhvervsuddannelserne

Byggeri som Læringsforløb 

Målet med Byggeri som Læringsforløb er:

- at give eleverne indblik i, hvordan det, de lærer i skolen, kan bruges i    praksis
- at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse 
- at give eleverne mere ejerskab til byggeprojektet
- at medvirke til, at byggeriet i højere grad lever op til elevernes ønsker og      behov...
 
Læs mere klik på linket
 
 

Helhedsrenovering Kildevældskolen

Nyhedsbrev 02 - marts 2017 
Renovering af Kildevældsskolen

Som beskrevet i nyhedsbrev 01, skal Kildevældsskolens bygninger helhedsrenoveres. Det betyder at facader, vinduer, indeklima mm forbedres. Renovering vil ske i etaper, så alle skolens børn under hele forløbet modtager undervisningen på Kildevældsskolen.

Det har desværre været nødvendigt at udskyde opstarten af renoveringen, da det har taget længere tid end forventet at få et færdigt projektmateriale. Det forventes at renoveringen vil blive påbegyndt i løbet af sommeren 2017 og afsluttes sommeren 2019. 

Læs mere klik på linket

 http://kildevaeld.skoleporten.dk/sp/p538437/file/Fullscreen/364f69c6-5e7a-4db7-b77e-07682c04582e

Helhedsrenovering Kildevældsskolen

Helhedsrenovering Kildevældsskolen
Nyhedsbrev 03 – JuNI 2017

Helhedsrenoveringen af Kildevældsskolen og opførelsen af Kulturcenter Kildevæld rykker nu tættere på. De bydende entreprenører har afgivet deres tilbud på renoverings- og byggeopgaven, og der arbejdes på at finde den helt rigtige vinder af opgaven.

Renoveringen forventes at blive påbegyndt i løbet af sommeren/tidlig efterår 2017. Den endelige opstartsdato kan først fastsættes i samarbejde med entreprenøren, når der er skrevet under på en kontrakt. Går alt efter planen afsluttes renoveringen i løbet af sommeren 2019.

Læs mere klik på linket

http://kildevaeld.skoleporten.dk/sp/p548467/file/Fullscreen/8f843f39-548d-49c4-9f8d-ac57503fc67b

Helhedsrenovering Kildevældsskolen

Helhedsrenovering Kildevældsskolen
Nyhedsbrev 04 –  August 2017
 
Københavns Kommunes helhedsrenovering af Kildevældsskolen og opførelsen af Kulturcenter Kildevæld er nu så småt påbegyndt. Der er blevet underskrevet kontrakt med entreprenøren og arbejdet med at etablere byggeplads og sætte byggepladshegn op er gået i gang.

I sommerferien er skolens nordbygning blevet tømt, og der er indrettet klasselokaler til alle klasser andre steder på skolen. Samtidig er der blevet sat pavilloner op til fire klasser på de grønne boldbaner mellem skolen og Sibeliusgade.

Læs mere klik på linket

http://kildevaeld.skoleporten.dk/sp/p550154/file/Fullscreen/f47949d9-69cb-4b3a-a838-e0c1bfde8da5

 

Helhedsrenovering Kildevældsskolen

 
Helhedsrenovering Kildevældsskolen
Nyhedsbrev 05 – Maj 2018

Københavns Kommunes helhedsrenovering af Kildevældsskolen, udvidelse af fritidshjem, samt opførelsen af Kulturcenter Kildevæld er i fuld gang.

Vi går sommeren i møde, en række eksamener skal i hus og så venter sommerferien forude. Når elever og skolens personale atter vender tilbage efter en velfortjent sommerferie, vil den første etape af byggeriet være nært afsluttet og Nordbygningen vil være klar til indflytning i eftersommeren. Da flytningen først kan ske på den anden side af sommerferien, vil selve flytningen af elever og inventar til basislokaler ske uden for en ferieperiode. Skolen, forvaltningen og rådgiver er derfor meget opmærksomme på en god flytteproces for både børn og voksne.

Læs mere klik på linket

http://kildevaeld.skoleporten.dk/sp/p550154/file/Fullscreen/f47949d9-69cb-4b3a-a838-e0c1bfde8da5