Netværk 2100

Netværk 2100

Netværk 2100 er et selvejende netværk på Østerbro bestående af afdelingerne Øbro Menighedsbørnehave, Eventyrlandet, Vibenhus & Davids og Kildevæld Frit & Klub. Netværket repræsenterer ca. 600 børn i alderen 0-15 år. I alt er ca. 70 medarbejdere ansat i institutionerne. Projektet har haft 3 hovedformål:

 

Det pædagogiske formål:

At børn i alderen 0-15 år har haft en sjov og lærerig oplevelse om, at lave musik på tværs af hele netværket. Børnene har været med til at skrive vers om deres institution. De har arbejdet med sproglige og musiske kompetencer. Alle børnene har socialt, skulle samarbejde under indspilninger, ud fra deres aldersmæssige forskelle og hensyntagen hertil.

 

Det personalemæssige formål:

Personalet har samarbejdet om et fæles pædagogisk projekt, samt opnået kendskab til kompetencer på tværs af netværket. Hver institution, har haft medarbejdere repræsenteret i projekt- og planlægningsgruppen. Via det pædagogiske arbejde, har alle medarbejdere været involveret i øvelser med børnene inden indspilning og filmoptagelse.

 

Et strategisk formål:

At vise hvorledes netværket på tværs af institutionerne, kan bruge personalekompetencer fra alle institutionerne til gavn for børnene. At dokumentere på en anden måde end skriftligt, hvorledes vi i netværket arbejder sammen pædagogisk, med nogle af de politisk bestemte pejlemærker. I dette projekt har vi arbejdet med: sociale relationer, inklusion & fællesskab, sprogindsats og sammenhæng i overgange.

 

Læs mere her om kildevæld frit & Klub

http://kildevaeld.skoleporten.dk/sp/156145/iframe?address=https%253a%252f%252fkildfritklub.iportalen.dk%252findex.do

 

Folder for Kildevæld Fritids- og Ungdomsklub

http://fc-oesterbronord.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=4207199