Til forældre på Kildevældsskolen
 
 
 
Fra starten af dette skoleår 2007 / 2008, blev jeg ansat som socialrådgiver på skolen, 18½ timer ugentlig. De resterende timer er jeg ansat som familiekonsulent i Børne-familieteamet på Socialcenter Østerbro.
 
Stillingen er en del af et 3 årigt projekt under Københavns Kommune, med henblik på
” at forebygge at børnenes vanskeligheder udvikler sig ”,
” at fremme kommunikationen mellem familierne og det sociale system ”,
” at fremme den gensidige forståelse og dialog mellem familie og skole ”
 
Helt konkret skal jeg varetage
Jeg har kontor på skolen, og er til at træffe hver onsdag frem til sommer ferien, og hver tirsdag og onsdag skoleåret 2008 / 2009 ( med mulighed for ændringer )
 
Desuden kan jeg træffes på mobilen alle dage, og I er meget velkomne til at ringe.
 
Hilsen
 
Hanne Grundal
Mobil: 2711 1902