Tekst

Sygemeldinger.: 

Sygemelding for Kildevældsskolen UDSKOLINGS ELEVER
Skal ske inden kl.08.00 til skolens kontor på 
Tlf.: 33 17 31 31

    Sygemelding for Kildevældsskolen ELEVER i indskolingen og mellemtrinet
    skal ske på intra til klassens lærer inden kl. 08.00.