STIL OP TIL UNGERÅD KBH OG VÆR MED TIL AT SKABE FREMTIDENS KBH

Til september 2018 er der valg til Ungeråd KBH! Ungerådet arbejder direkte sammen med politikerne i Københavns Kommune.

UNGERÅD KBH – DE UNGES STEMME Ungeråd KBH er talerør for unge, der bor i København. Ungerådet stiller konkrete forslag til kommunens politikere og politikerne inddrager ungerådet, når der træffes beslutninger.

DU KAN VÆRE MED! Vil du gerne være en del af Ungeråd KBH, så kan du stille op til en af de 35 pladser i ungerådet.https://youtu.be/awN5MIBnJ8k