På Kildevældsskolen søger vi at inddrage elever og elevrådet så meget som muligt i skolens daglige arbejde. Herved bidrager vi til at gøre eleverne til demokratiske medborgere, og vi opnår et bedre læringsmiljø til gavn for alle på skolen.

 

Overordnede mål

Vi ønsker at:

  • eleverne oplever at demokrati er sat højt på dagsordenen på Kildevæld.

  • gøre elevrådet mere synligt på Kildevæld.

  • øge repræsentanternes kompetencer, således at de kan tage stilling og gøre deres indflydelse gældende.

  • opfylde kravet om elevråd i folkeskolen (jf. folkeskolelovens §6 stk.2).