Opslagstavlen

 • ikon
  Billedresultat for børnenes kontorBilledresultat for børnenes kontorBilledresultat for børnenes kontorBilledresultat for børnenes kontorBilledresultat for børnenes kontor
  Børnenes Kontor

  Så er ansøgning om beklædning for saommeren 2018

  Ansøgningsskemaer fås hos klasselæreren eller på skolens kontor fra mandag - torsdag fra kl. 07.30 -14.45 og fredag fra kl. 07.30-13.45, dette er fra uge 12.
  Eller vi beder dig anvende det vedhæftede ansøgningsskema (begge sider).

  Fremgangsmåden er følgende.: 

  1. Skemaerne udleveres/printes efter anmodning fra barnets hjem, som udfylder det, og returnerer det til skolen/klassens lærer (Ikke sendes). Alle rubrikker skal udfyldes for at komme i betragtning ved uddeling.
  Er der flere børn i familien, skal der udfyldes et skema for hvert barn. Dog kun for skolesøgende børn.
  Elever i 8, 9, og 10. klasse vil kun få hjælp i helt specielle tilfælde.

  2. Det udfyldte skema afleveres på skolen senest onsdag den 02. maj 2018.

  3. Ansøgningsskemaer modtaget efter denne dato kan ikke forventes behandlet.

  4. I uge 24 vil skolen modtage svar til eleverne

  5. Ved vurdering af de enkelte ansøgningsskemaer anvendes følgende kriterier:
  Familiens indkomst, hjemlige forhold, arbejdsløshed, sygdom og antal børn i familien.
  Den individuelle kommentar fra klasselæreren er af uvurderlig betydning i vort arbejde.
  Ud fra det her beskrevne hjælpes så mange, som økonomien tillader.


  Med venlig hilsen
  Børnenes kontor
  Marianne Correll den 15-03-2018
 • ikon
  Isen er usikker i Kildevældsparken
  Kære forældre og lærer
  Så har der endnu engang været elever ude på isen, vi opfordre stærkt til at I alle tager en snak med jeres børn/elever om at isen IKKE er sikker i Kildevældsparken, og færsel på isen ikke er tilladt, med mindre andet er skiltet.  
   
  Vi har pt. lige være ude og tage billeder af søen, og som I alle kan se er det kun halvdelen af søen der er frosset til.
  Se også billedet fra skiltningen i parken!!

   
        ​​​​​​    

   

  Isen er usikker i Kildevældsparken
  Vinteren er over os, og det er koldt. Men på trods de seneste dages tiltagende kulde, så har isen endnu ikke opnået en tykkelse, hvor den kan bære en person. 
   
  Lang tids frost er ikke altid nok
  Selv efter en lang periode med frost, er der en stor usikkerhed med hensyn til, om isen er sikker eller ej. Bl.a. har strømforhold stor indflydelse på isens tykkelse, der inden for få meter kan variere temmelig meget.
   
  Politiet henviser til, at man først bør færdes på søerne når Regionskommunerne har erklæret isen for sikker.

  Marianne Correll den 27-02-2018