Skolens personale

photo
Navn: Nanna Kold Rikhof
Initialer: NKR
Stilling: Pædagod Stifinderen