Skolens personale

photo
Navn: Helene Augusta Høybye Christiansen
Initialer: HS
Stilling: lærer
MobilNr: 60814232